Index

Sentralt plassert vinteropplag og lagringsplass for ditt behov Ring nå på:
920 85 605
 
Startside Inn- Utlevering Bilder Informasjon Kontakt
 

Informasjon

Faktura
På grunn av forsinkelse i Brønnøysundregisteret med omregistrering av firmaet har vi dessverre ikke fått sendt ut faktura for siste sesongopplag, men kommer om kort tid.

Eierforhold
Lokalene eies og administreres av Opplag Oslo AS.

Ansvar
Det må ikke være lagret ildsfarlige eller skadelige/ miljøforurensende væsker . Kun bensin/ diesel på fastmontert tank er tillat. Propan etc. må lagres separat. Opplagskunder plikter selv å tømme vann, septik etc. samt frostsikre alle komponenter utsatt for frost innen innlevering.

Forsikring
Opplag Oslo innehar de nødvendige ansvarsforsikringer for virksomheten, men ved vinteropplag av Motorsykkel, Bil, Bobil, Fritidsbåt & Campingvogn må kunden selv sørge for nødvendig forsikringer på eget objekt som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av våre forsikringer.

Sikkerhetsforskrifter

  • Batterier skal frakobles fartøyets/kjøretøyets elektriske anlegg.
  • Strømførende ledninger på 220 volt eller mer skal ikke være koblet til fartøyet/kjøretøyet eller utstyr i fartøyet/kjøretøyet.
  • Varmekilder skal ikke installeres i fartøyet/kjøretøyet. Dette gjelder varmekilder av enhver art.
  • Gassflasker skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og fra lagerbygningen. De skal lagres på godt ventilert plass i henhold til instruks fra brannvesenet.
  • Brannfarlig væske skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og lageret. Dette gjelder ikke slik væske som befinner seg i fartøyets/kjøretøyets tanksystem.
  • Reparasjons-/vedlikeholdsarbeider skal ikke foregå mens fartøyet/kjøretøyet er lagret inne.
  • Røyking er forbudt i lageret.
  • Brennbart avfall skal fjernes og legges i godkjente beholdere.
  • Fartøyet/kjøretøyet skal plasseres slik at de ikke hindrer tilgang til brannslokningsutstyr eller hindrer eventuell slokkeinnsats.
  • Utenfor bygget gjelder: Fartøyet/kjøretøyet eller annet brennbart materiale skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og uansett minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under brennbart tak eller under vindusåpning eller andre åpninger i veggen.

Med fartøy i denne sikkerhetsforskriften menes: Fritidsbåter (seil- og motorbåter).
Med kjøretøy i denne sikkerhetsforskriften menes: motorsykler, biler, bobiler og campingvogner.

Denne sikkerhetsforskriften skal være en del av kontrakten mellom huseier og eier av fartøy/kjøretøy.

 

 
Startside Inn- Utlevering Bilder Informasjon Kontakt