Index

Sentralt plassert vinteropplag og lagringsplass for ditt behov Ring nå på:
920 85 605
 
Startside Inn- Utlevering Bilder Informasjon Kontakt
 

Informasjon

Eierforhold
Lokalene eies og administreres av Opplag Oslo AS.

Ansvar
Det må ikke være lagret ildsfarlige eller skadelige/ miljøforurensende væsker . Kun bensin/ diesel på fastmontert tank er tillat. Propan etc. må lagres separat. Opplagskunder plikter selv å tømme vann, septik etc. samt frostsikre alle komponenter utsatt for frost innen innlevering.

Forsikring
Opplag Oslo innehar de nødvendige ansvarsforsikringer for virksomheten, men ved vinteropplag av Motorsykkel, Bil, Bobil, Fritidsbåt & Campingvogn må kunden selv sørge for nødvendig forsikringer på eget objekt som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av våre forsikringer.

Sikkerhetsforskrifter

  • Batterier skal frakobles fartøyets/kjøretøyets elektriske anlegg.
  • Strømførende ledninger på 220 volt eller mer skal ikke være koblet til fartøyet/kjøretøyet eller utstyr i fartøyet/kjøretøyet.
  • Varmekilder skal ikke installeres i fartøyet/kjøretøyet. Dette gjelder varmekilder av enhver art.
  • Gassflasker skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og fra lagerbygningen. De skal lagres på godt ventilert plass i henhold til instruks fra brannvesenet.
  • Brannfarlig væske skal fjernes fra fartøyet/kjøretøyet og lageret. Dette gjelder ikke slik væske som befinner seg i fartøyets/kjøretøyets tanksystem.
  • Reparasjons-/vedlikeholdsarbeider skal ikke foregå mens fartøyet/kjøretøyet er lagret inne.
  • Røyking er forbudt i lageret.
  • Brennbart avfall skal fjernes og legges i godkjente beholdere.
  • Fartøyet/kjøretøyet skal plasseres slik at de ikke hindrer tilgang til brannslokningsutstyr eller hindrer eventuell slokkeinnsats.
  • Utenfor bygget gjelder: Fartøyet/kjøretøyet eller annet brennbart materiale skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og uansett minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under brennbart tak eller under vindusåpning eller andre åpninger i veggen.

Med fartøy i denne sikkerhetsforskriften menes: Fritidsbåter (seil- og motorbåter).
Med kjøretøy i denne sikkerhetsforskriften menes: motorsykler, biler, bobiler og campingvogner.

Denne sikkerhetsforskriften skal være en del av kontrakten mellom huseier og eier av fartøy/kjøretøy.

 

 
Startside Inn- Utlevering Bilder Informasjon Kontakt